Kyllingetern på spyd 1200x450

Fødevaresikkerhed

Vores kyllinger bliver produceret under sikre forhold, så du trygt kan sætte tænderne i din Rose kylling. På denne side kan du læse mere om vores arbejde med hygiejne, dyrevelfærd og sporbarhed.

Et stringent system sikrer sporbarhed

Vi kan dokumentere vores kyllingers forhistorie i detaljer. Ikke kun tilbage til deres eget æggestadie, men helt tilbage til da deres oldeforældre var æg. 

Alt bliver overvåget

Vi arbejder efter KIK-systemet, som bygger på ”jord til bord” konceptet. Ved hjælp af holdningsbearbejdelse, netværksdannelse, uddannelse, dokumentation og kontrolforanstaltninger sikres og dokumenteres fødevaresikkerheden, dyresundheden og dyrevelfærden.

Nedenstående figur viser hele produktionskæden fra jord til bord, og hvem der indberetter til KIK. 

Rugeriet registrerer de daggamle kyllinger, og producenten registerer derefter, hvordan kyllingerne har haft det, mens de var i stalden. Og så fremdeles. Når slagteriet har registreret sine oplysninger, er det producenten, der afslutter en rotation.

KIK-databasen indeholder alle oplysninger om kyllingeproduktionen i Danmark. 

fra gaard til gaffel1

Salmonella

Mange års massiv og målrettet indsats har minimeret forekomsten af salmonella i danske kyllinger. Stadig færre personer bliver derfor smittet. Og i dag er Rose Kylling 100% salmonellafri.

Bakterien blev opdaget af den amerikanske dyrlæge D.E. Salomon (1850-1914). Siden er den blevet inddelt i over 2400 forskellige såkaldte serotyper, hvoraf de fleste optræder i fødevarer. Smitte kan imidlertid også overføres ved direkte kontakt med dyr eller mennesker, som udskiller bakterien.

Fælles for alle salmonellabakterier er, at de dør, når de varmebehandles korrekt. Ved opvarmning til min. 75 grader fjernes risikoen. Det er derfor, at kyllinger skal gennemsteges og derfor, at køkkenhygiejnen er så vigtig.

Hvis uheldet alligevel er ude, og man bliver smittet, er der en inkubationstid på ½-2 døgn. Først herefter viser symptomerne sig i form af diarré, opkastning og/eller mavepine, som varer fra ét til fire døgn.

Salmonella udryddet i danske kyllinger - artikel 15.juni 2012. 

Campylobacter

Bakterien Campylobacter findes overalt i naturen og udgør et sundhedsproblem i hele verden. 

Det er heldigvis let at undgå bakterien gennem god køkkenhygiejne, hvor kød og grøntsager holdes adskilt, og hvor kød gennemsteges.

Indsatsen mod bakterien er blevet intensiveret, og Rose Kylling deltager via brancheorganisationen Dansk Slagtefjerkræ i en landsdækkende undersøgelse af, hvorfor problemet i visse perioder er større end i andre. De første resultater viser, at daggamle kyllinger slet ikke har bakterien, hvorfor der skal fokuseres på mulige smittekilder under opvæksten.

20% af de danskere, der bliver syge af Campylobacter, har fået smitten under rejse i udlandet. De fleste udbrud forårsages af upasteuriseret eller fejlpasteuriseret mælk eller forurenet drikkevand. Herhjemme er kød af fjerkræ, svin, kvæg og lam samt kontakt med kæledyr årsag til 75% af alle tilfælde.

Typerne Campylobacter Jejuni og Coli er de hyppigste hos mennesker. Symptomerne er oftest diarré, mavesmerter, kvalme og feber.

Læs mere om campylobacter på www.fvm.dk

Til kamp mod trædepudesvidninger

Trædepudesvidninger er en hudirritation, der ses som misfarvning, degeneration og betændelse i den skællede hud på fjerkræets trædepuder. Svidningerne opstår som en reaktion på dyrets kontakt med hudirriterende materialer, eksempelvis fugtig og ammoniakholdig strøelse. De kan dog også ses hos stillesiddende, inaktive kyllinger og hos overvægtige kyllinger. Uanset årsagen er trædepudesvidninger et dyrevelfærdsproblem, som vi tager alvorligt.

Den danske kyllingebranche har gennem flere år arbejdet målrettet og effektivt på at reducere forekomsten af trædepudesvidninger. Og indsatsen bærer frugt, for kurven er knækket.

For yderligere information læs: Trædepudekurven er knækket - handlingsplanen for reduktion af trædepudesvidninger virker.