Produktion min

Sådan producerer vi din kylling

Tryghed på menuen

Danske fødevareproducenter er underlagt nogle af verdens strammeste krav til dyrevelfærd, kvalitet og hygiejne. Vi har ovenikøbet givet den en tand ekstra, så vi gør mere, end vi skal.

  • Vores kyllinger bliver fremstillet under trygge produktionsbetingelser
  • Vi har strikse hygiejnerutiner for at minimere risikoen for bakterier
  • Vi kan dokumentere samtlige processer fra æg til færdigt produkt
  • Vi følger kyllingernes vækst og vilkår nøje
  • Vi får altid topkarakterer i Fødevarestyrelsens løbende stikprøver

Processen

Æggene lægges

Hønen kommer først – i hvert fald i vores historie. En høne lægger æg, fra den er 22 uger gammel, og til den er ca. 62 uger. Den kan nå at lægge 150-160 æg i løbet af de 40 uger.

Æggene indsamles to gange om dagen, sorteres, desinficeres og opbevares klimatisk korrekt, indtil de transporteres til rugeri.

 

Æggene udruges

Ved ankomsten til rugeriet bliver æggene igen desinficeret. Herefter anbringes de på bakker i en rugemaskine, der holder en konstant temperatur på 37 grader. Æggebakkerne drejes automatisk flere gange om dagen for at forhindre, at kyllingefostrene klæber fast i æggeskallen – på nøjagtig samme måde, som en høne vil dreje sine egne æg, når hun selv ruger dem ud.

Efter 18 døgn i rugemaskinen overføres de til en klækkemaskine, hvorefter kyllingerne kommer ud efter tre dage. Dagen efter leveres de hos den landmand, hvor de skal vokse op.

 

Kyllingerne leveres

Landmanden modtager typisk ca. 40.000 kyllinger pr. stald. Kyllingerne sorteres, optælles og pakkes i transportkasser, før de køres ud til producenten i specialbyggede lastvogne med automatisk klimastyring (temperatur og fugtighed) for at sikre optimale forhold.

 

Trivslen overvåges døgnet rundt

Alle huse er udstyret med computerstyrede fodrings- og klimaanlæg, der overvåger forholdene for den enkelte kyllingeflok.

Foderforbrug, vandoptagelse og indendørsklima registeres kontinuerligt, og landmanden får en øjeblikkelig alarm, hvis der opstår uregelmæssigheder af betydning for kyllingernes trivsel og velfærd.

 

Kyllingerne vokser op

Straks ved ankomsten sætter landmanden kyllingerne ud i en rengjort, desinficeret og veltempereret stald (35 grader). Herefter sænkes staldtemperaturen dag for dag, så den er nede på 20 grader, når kyllingerne er ca. 35 dage gamle.I samme periode hæves luftfugtigheden derimod. Den starter på 50%, men er efter de 35 dage oppe på 75%. Det skyldes, at temperatur og luftfugtighed indvirker på strøelsen, som er afgørende for kyllingernes velbefindende.

 

Slagteriet

Kyllingerne har nået deres slagtevægt efter ca. 35 dage, alt afhængigt af, hvilket marked de skal afsættes på. Nogle markeder kræver en vægt på 1800 g, mens andre vil have 2100 g.

Kyllingerne slagtes som oftest, når de er mellem 36 og 42 dage gamle. Selve slagtningen foregår ved, at kyllingerne hænges op i benene og straks bedøves, så de er helt bevidstløse, inden de når frem til slagtemaskinen. Umiddelbart efter bliver de kølet ned, renset og parteret, inden de pakkes og lægges på køle- eller frostlager.

Hygiejne og fødevaresikkerhed

Vores kyllinger bliver produceret under sikre forhold, så du trygt kan sætte tænderne i din Rose kylling. Vi er 100% salmonellafri.

Læs mere

Kylling tilsat vand

Nogle vælger at undgå risikoen for tørt kød, ved at vælge kylling tilsat vand og derfor indeholder vores sortiment både kylling med og uden tilsat vand.

Det er oftest brystfilet, som kan blive lidt tør ved tilberedning, da det er en af de mest magre udskæringer på kyllingen, og derfor oftest denne udskæring du kan finde i butikken med mærkningen ”tilsat vand”.

"Jo oftere du spiser kylling, jo nemmere bliver det at ramme den korrekte stegetid, men det er altid rart med en hjælpende hånd."

Vandet gør det nemmere at gennemstege brystfileten uden at den bliver tør hvis det får et par minutter for længe på panden – og sikrer at du altid får det saftige resultat du ønsker.

Den tilsatte vandmængde er nøje udregnet for at ramme den saftighed forbrugeren efterspørger, uden at tilsætte mere vand end nødvendigt.

Alt kyllingekød har et naturligt indhold af vand og denne mængde kan selvfølgelig ikke deklareres, men vi angiver tydeligt på emballagen, hvis vi har tilsat vand, så man let kan vælge hvilken type filet man ønsker.

Du finder ROSE Kylling med og uden tilsat vand i din lokale køledisk.

Om halalslagtning

Alle kyllinger fra Rose Kylling bliver halalslagtet. Årsagen er, at vi eksporterer dele af hver eneste kylling til muslimske lande, hvor det er påkrævet.

Med halalslagtning kan vi minimere madspildet. Vi kan nemlig afsætte kyllingedele, som ellers ville gå til spilde, da de ikke efterspørges af danske forbrugere.

Alle store danske slagterier anvender halalslagtning

Kun bønnen til forskel

Rent slagtemæssigt gør det ingen forskel. Slagtningen foregår i henhold til vores egen lovgivning ved, at kyllingen hænges op, hvorefter hovedet føres gennem et strømførende bad, som gør kyllingen bevidstløs. Derefter skæres begge halspulsårer over – enten manuelt eller med en roterende kniv. Kyllingen dør således hurtigt og smertefrit, mens den er bevidstløs.

Det er kun måden, slagtningen overvåges på, der er speciel ved Halal.

Slagtningen skal ifølge dansk lov overværes af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene ikke lider overlast. På de danske slagterier er disse medarbejdere muslimer. Når man begynder at slagte, og hver gang der har været en pause i slagtningen, fremsiger den muslimske medarbejder en bøn for sig selv, der oversat lyder: ”I Guds navn. Allah er den største.”

Ingen ekstra omkostninger ved halal

Bønnen er i realiteten dét, der adskiller metoden fra en almindelig slagtning. Den eneste ekstra udgift, halalslagtning giver, er eksportcertifikater. De betales ikke af os, men af de lokale importører.

Selvom det ikke er lovpligtigt, har vi valgt at mærke vores emballager med halalsymbolet. Det giver forbrugerne mulighed for selv at vælge.