Klagomål (SE)

På HKscan Denmark A/S vill vi se till att kvaliteten är toppklass, men misstag kan hända då och då, eftersom ingen är perfekt.

Vi behöver lite information om produkten du har köpt inte lever upp till dina förväntningar:

Tack för du tog dig tid att berätta om din upplevelse

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt

Med vänliga hälsningar
HKScan Denmark

Hur kan vi kontakta dig?

Vi vill gärna ha dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att följa upp din förfrågan.

Hur kan vi kontakta dig?

Vi vill gärna ha dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att följa upp din förfrågan.

Med hänvisning till lag nr 524 av den 29 april 2015 om alternativ tvistlösning i samband med konsumentklagomål (Forbrugerklageloven) kan konsumenter från och med den 1 oktober 2015 lämna in klagomål om tvister med HKScan Denmark A/S_

Den danska konkurrens- och konsumentmyndigheten
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk.

Denna rätt att överklaga föreskrivs i 5 kap. Om ingen uppgörelse i godo har hittats genom medling kan ett klagomål göras till konsumentklagomålsnämnden.

Konkurrens- och konsumentmyndigheten får fastställa monetära gränser och så vidare för beloppet för det omtvistade beloppet, som ett villkor för hänskjutande av klagomål. Läs mer om detta på www.forbrug.dk

Med hänvisning till lag nr 524 av den 29 april 2015 om alternativ tvistlösning i samband med konsumentklagomål (Forbrugerklageloven) kan konsumenter från och med den 1 oktober 2015 lämna in klagomål om tvister med HKScan Denmark A/S_

Den danska konkurrens- och konsumentmyndigheten
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk.

Denna rätt att överklaga föreskrivs i 5 kap. Om ingen uppgörelse i godo har hittats genom medling kan ett klagomål göras till konsumentklagomålsnämnden.

Konkurrens- och konsumentmyndigheten får fastställa monetära gränser och så vidare för beloppet för det omtvistade beloppet, som ett villkor för hänskjutande av klagomål. Läs mer om detta på www.forbrug.dk