Reklamation (DK)

Hos HKscan Denmark A/S vil vi gerne sikre, at kvaliteten er i top, men der kan en sjælden gang imellem ske fejl, for ingen er perfekte.

Vi har brug for nogle oplysninger, hvis det produkt, du har købt, ikke lever op til dine forventninger:

Hvordan kan vi træffe dig?

Vi vil meget gerne have dine kontaktoplysninger, så vi har mulighed for at følge op på din henvendelse.

Under henvisning til Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven), kan forbrugere fra 1. oktober 2015 indbringe klager vedrørende tvister med HKScan Denmark A/S til:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk.

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser med videre for størrelsen af det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk